Sunday, 23/02/2020 - 02:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thanh Nê

Nhân dip ngày 27/7 Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương tăng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng